Предвыборная программа Партия Зеленых Украины

Предвыборная программа Партия Зеленых Украины

Передвиборна програма Партії Зелених України

ЗА ЧЕСНУ ДЕРЖАВУ І ЧИСТУ КРАЇНУ!

Місія держави — захист прав і убезпечення інтересів її громадян. Держава для людини, а не людина для держави.

Природне право громадянина на гідне життя в екологічно сприятливому середовищі не може ані оскаржуватись, ані нехтуватись.

Основа суспільної гармонії — неухильне забезпечення прав людини, прозорість владних механізмів, підзвітність влади суспільству, постійне і всебічне узгодження екологічних та економічних чинників розвитку, глобальних та національних інтересів.

Партія Зелених за впровадження  стратегії збалансованого  розвитку на засадах єдності прав самоуправління і відповідальності за екологічний та соціально-економічний стан міст і селищ, України, підвищення відповідальності місцевих органів влади за стан природного і культурно-історичного середовища, за розширення прав територіальних громад за децентралізацію влади і розширення прав регіонів зі збереженням унітарного устрою країни.

Мислити глобально — діяти локально!

Людина і суспільство

Партія Зелених за очищення влади від забруднення та відходів, за нову якість української влади та якісне оновлення політичної еліти, за відкриту політику, за реальний громадський контроль над владою, за необоротність демократичних перетворень.

Партія Зелених за впровадження екологічно збалансованих моделей розвитку міст, за створення потужного муніципального сектору економіки, за участь територіальних громад у формуванні місцевих бюджетів та контролі над використанням коштів, за послідовне руйнування корупційного середовища у владних структурах всіх рівнів.

Поширення наркотичної та алкогольної залежності в молодіжному середовищі — загроза майбутньому України. Партія Зелених за активну роль органів влади всіх рівнів в забезпеченні доступу молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за активну протидію поширенню наркоманії та алкоголізму, за повну заборону реклами алкогольних напоїв та пива.

Партія Зелених за державні гарантії надання першого робочого місця молодим фахівцям.

Захищене дитинство та гідна старість – ознаки справедливого устрою суспільства. Доступність публічної інформації – ознака демократії.. Партія Зелених за захист особистих Інтернет-прав громадян. Захищеність тварин від жорстокого поводження – ознака гуманізму.

Партія Зелених за свободу, гідність і впевненість кожного члена суспільства у завтрашньому дні.

Соціально-екологічна гармонія

Надзавдання Партії Зелених – створення нової, екологічно збалансованої і соціально справедливої моделі розвитку країни.

Зелена формула соціальної справедливості включає гарантії доступу кожного члена суспільства до природного середовища і забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля, права на житло, безкоштовний пакет найнеобхідніших медичних послуг, безплатну середню і професійно-технічну освіту, доступність вищої освіти незалежно від статків, відповідність розміру мінімальної заробітної плати та пенсії обґрунтованому прожитковому мінімуму, захист від дискримінації з боку роботодавця за віком, національністю та статтю. Втілення цієї формули забезпечить соціально орієнтована держава через належний перерозподіл суспільних ресурсів на засадах соціальної солідарності, гармонізації потреб та інтересів різних соціальних верств.

Партія Зелених за ощадливе використання природних ресурсів  в інтересах теперішніх і прийдешніх поколінь, за мінімізацію техногенних загроз довкіллю та розв’язання соціальних проблем на основі реструктуризації та модернізації виробництв, раціонального енерго- та ресурсоспоживання, формування індустрії глибокої переробки відходів та повторного використання сировинних матеріалів, переробки накопичених промислових відходів та заощадження запасів корисних копалин, впровадження високих технологій.

«Зелені» робочі місця-інвестиційний пріоритет.

Партія Зелених — за нову якість життя людини, за системні інвестиції у знання та високі екологічно дружні технології, за ефективну державну підтримку фундаментальної науки та забезпечення  практичного впровадження результатів наукових досліджень.

Партія Зелених за енергозбереження, за розвиток неядерного сектору енергозабезпечення,  за розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Партія Зелених за відбудову економіки  Донбасу на засадах реструктуризації та глибокої модернізації, впровадження високих екологічно дружніх технологій.

Партія Зелених за повну заборону експорту деревини, за інтенсивне відтворення лісів, за резервування для створення об’єктів природно-заповідного фонду не менше 20% території України.

Партія Зелених за розвиток конкурентоздатного аграрного сектору на засадах невиснажливого, екологічно збалансованого господарювання, за утвердження України на міжнародному ринку в якості експортера екологічно чистої сільськогосподарської продукції..

Захист земельних та водних ресурсів – питання національної безпеки.

Партія Зелених за впровадження інтегрованої екологічної політики, що впливатиме на всі сфери життя суспільства та види людської діяльності. Кваліфікована відповідь на виклики часу : кліматичні зміни, дефіцит природних ресурсів, харчову кризу є питанням життєвої ваги, національного і глобального значення, чинником, що має гуртувати націю, мобілізовуючи її інтелектуальний, науково-технічний та господарський потенціал.

Глобально значуща ідея екологічно збалансованого розвитку, гармонізації суспільних потреб і природоохоронних інтересів має стати наріжним каменем об’єднуючої національної ідеї.

Партія Зелених за національне єднання на засадах наднаціональних інтересів!

Україна і світ

Партія Зелених за розвиток євроінтеграційних процесів, за активне співробітництво із країнами Чорноморського регіону, за зміцнення особливого  партнерства України із Євросоюзом на засадах Угоди про Асоціацію.

Партія Зелених за реформування Світової Організації Торгівлі, Міжнародного валютного фонду і Світового банку задля забезпечення постійного врахування природоохоронних та соціальних інтересів у їхній діяльності.

Партія Зелених проти силового розв’язання проблем міждержавних стосунків та внутрішніх проблем, за беззастережне дотримання норма міжнародного права.

Голова Партії Зелених України                                                  Д. Д. Москаль

22 вересня 2014 року