Предвыборная программа Всеукраинское политическое объединение «Украина — Единая Страна»

Предвыборная программа Всеукраинское политическое объединение «Украина — Единая Страна»

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

«УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА»Патріоти України!

Усі без винятку Громадяни України, незалежно від національності, статі чи релігійних поглядів, згідно з Конституцією України мають рівні права!

Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» обирає курс на реалізацію партійних гасел «За український мир!» і «Громадяни – понад усе!».

Саме так Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» розуміє змістовний стрижень нової України – держави, віками омріюваної українським народом.

Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» бачить свою місію у представництві інтересів Громадян та розбудові нової української держави. Держави, яка має слугувати своїм Громадянам, захищати їх, створювати умови для розвитку, забезпечувати їм гідне місце в суспільстві незалежно від національності, статі чи релігійних поглядів.

Задля реалізації громадянських, політичних, соціальних, економічних, культурних та екологічних прав Громадян в умовах окупації частини країни Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна», насамперед, вважає пріоритетним зупинення агресії, встановлення миру, укріплення державних кордонів та відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях.

Одними з найважливіших завдань Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» вважає імплементацію сучасних принципів функціонування держави – відкритого урядування та децентралізації, а також адаптацію українського законодавства до вимог Європейського Союзу.

Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» наголошує на важливості розгортання політики держави у напрямку беззаперечної реалізації основних прав Громадян України та бере на себе зобов’язання:

§1

У сфері громадянських прав

Громадяни – понад усе!

Сприяти:

 1. Забезпеченню права на життя, що є невід’ємним правом людини;
 2. Забезпеченню недоторканості особистості й приватної власності;
 3. Захисту свободи совісті, що є невід’ємним правом людини.

Способи досягнення:

 1. Лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на нормативне закріплення права людини на життя. Ухвалення Закону «Про захист життя та безпеки громадян»;
 2. Лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення недоторканості особистості й приватної власності. Ухвалення Закону «Про захист прав приватної власності»;
 3. Проведення різноманітних заходів та лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на захист свободи совісті, що є невід’ємним правом людини.

§2

У сфері політичних прав

Держава має слугувати Громадянам!

Сприяти:

 1. Вільній участі Громадян у суспільному та політичному житті;
 2. Забезпеченню рівності всіх Громадян перед Законом;
 3. Свободі слова, віросповідань і мирних зборів.

Способи досягнення:

 1. Скасування всіх радянських законів та застарілих норм у законодавстві, які порушують права громадян на участь у суспільному та політичному житті, й ухвалення нових законів, які розширюють такі права громадян (Закон «Про політичні партії», Закон «Про політичне фінансування», Закон «Про лобізм»);
 2. Розширення повноважень місцевого самоврядування і прав громадян в управлінні державою через ухвалення законів щодо децентралізації влади (та внесення відповідних змін до Конституції);
 3. Створення інститутів, спрямованих на забезпечення рівності всіх Громадян перед Законом. Реформування судової влади та підвищення ефективності інституту уповноваженого з прав людини;
 4. Пропагування серед громадян України свободи слова, віросповідань і мирних зборів;

§3

У сфері соціальних прав

Держава має забезпечувати Громадян!

Сприяти:

 1. Реалізації економічних, соціальних і духовних потреб Громадян;
 2. Забезпеченню права на гідну працю та гідну оплату цієї праці;
 3. Забезпеченню права на житло та охорону здоров’я Громадян.

Способи досягнення:

 1. Створення інститутів, спрямованих на реалізацію економічних і духовних потреб Громадян;
 2. Лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення права на гідну працю та гідну оплату цієї праці;
 3. Розробка та лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення права на житло та охорону здоров’я Громадян.

§4

У сфері економічних прав

Україна потребує радикальних економічних реформ!

Сприяти:

 1. Зменшенню тиску держави на підприємницьку діяльність, а також зменшенню кількості чиновників. Посиленню позицій малого і середнього бізнесу в українській економіці;
 2. Створенню сприятливого інвестиційного клімату, який забезпечить зростання зацікавленості у співпраці з українським бізнесом;
 3. Пріоритетному розвитку сучасних технологій та IT-індустрії;
 4. Розвитку сучасних міст і міської економіки на основі концепції «Розумного міста» – як одного з локомотивів економічного піднесення країни;
 5. Реформуванню ЖКГ на основі застосування нових економічних моделей та сучасних технологій енергозбереження, ресурсозбереження (вода, повітря, земля). Використанню обґрунтованих тарифів для транспорту та ЖКГ;
 6. Забезпеченню доступними та якісними продуктами першої необхідності;
 7. Запровадженню прозорої системи оподаткування з поступовим зменшенням кількості податків та податкового навантаження;
 8. Ефективній протидії корупції у владі та виводу економіки з тіні. Створенню контролюючих громадських організацій;
 9. Збільшенню ВВП та зменшенню зовнішнього державного боргу.

 

§5

У сфері культурних та релігійних прав

Україна – полікультурна та поліконфесійна держава!

Сприяти:

 1. Вільному спілкуванню рідною мовою;
 2. Отриманню якісної освіти, у тому числі за межами держави. Проведенню освітньої реформи;
 3. Вільним заняттям наукою та мистецтвом;
 4. Релігійній свободі.

Способи досягнення:

 1. Створення інститутів, які сприятимуть вільному спілкуванню рідною мовою;
 2. Створення інститутів, спрямованих на забезпечення отримання якісної освіти, у тому числі за межами держави. Проведення освітньої реформи;
 3. Проведення заходів, спрямованих на пропагування вільного заняття наукою та мистецтвом;
 4. Створення інститутів, які забезпечуватимуть і гарантуватимуть релігійну свободу.

§6

У сфері екологічних прав

Від екології особистості до екології навколишнього середовища!

Сприяти:

 1. Праву на безпечне навколишнє середовище;
 2. Праву на отримання достовірної екологічної інформації та відшкодуванню збитків внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;
 3. Оприлюдненню інформації про екологічні злочини.

Способи досягнення:

 1. Розробка та лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення права на безпечне навколишнє середовище;
 2. Створення інститутів, які забезпечуватимуть реалізацію права на отримання достовірної екологічної інформації та відшкодування збитків внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;
 3. Створення інститутів, які забезпечуватимуть оприлюднення інформації про екологічні злочини.

Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» прагне створення Військової доктрини на базі армії, що формується за швейцарською моделлю.

Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» вважає, що єдиним користувачем важкої зброї в новій державі повинні бути виключно Збройні Сили України.

Слава Українському Солдатові – захисникові Вітчизни!

Вічна слава Героям, які полягли за честь, славу, незалежність нашої Отчини!

Слава Україні!

Голова Політичної ради

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

«УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА»

Музика Максим Іванович