Предвыборная программа Политическая партия «Объединение» Самопомич»

Предвыборная программа Политическая партия «Объединение» Самопомич»

Передвиборна програма

Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»

Ми, українці, незалежно від нашого етнічного походження, є єдиним національним тілом, маємо живу душу та невмирущий дух. Усвідомлення цього скеровуватиме політичну діяльність нашого об’єднання у парламенті.

Ми були і залишатимемося нацією миру. Але ми завжди будемо готові боронити свою землю і свою свободу. І ми завжди пам’ятатимемо, шануватимемо і молитимемося за тих, хто захищав нас у важкі часи.

Ми розумні, вміємо вчитися і прагнемо нових знань. Саме завдяки цьому вмінню і прагненню нам вдалося відстояти свою свободу.

Ми дбаємо про виховання своїх дітей і стверджуємося у праці. Турбота про наших дітей і наша працьовитість є запорукою нашого добробуту.

Ми навчилися допомагати один одному. І наша взаємна підтримка робить нашу націю правдиво незалежною.

НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ!

Нашу єдність уособлює українська держава. Сьогодні обов’язок кожного українця боронити незалежність та цілісність своєї держави. А обов’язок держави – захистити кожного з нас.

«Самопоміч» обстоюватиме:

 • Ефективну взаємодію парламенту, Президента та Уряду для формування нової воєнної доктрини. Відмову від позаблокового статусу України
 • Прозорі державні закупівлі та процедури реалізації майна
 • Виробництво та закупівлю сучасного озброєння. Ефективне управління ВПК.
 • Формування військового резерву шляхом створення системи військової підготовки громадян
 • Створення системи проактивної державної інформаційної політики
 • Прозоре та адресне забезпечення осіб, які захищали свободу українців та територіальну цілісність України, а також їхніх сімей
 • Підтримку громадян, які самоорганізувалися для допомоги війську, підвищення власної обізнаності, фізичної форми та патріотичного духу

Самобутність та самоврядність громади є фундаментом єдності та сили держави. Небайдужість та громадська активність українців стане запорукою незворотних змін.

«Самопоміч» обстоюватиме:

 • Децентралізацію влади та податків, аби громади мали достатні повноваження, кошти та механізми відповідальності для власного розвитку
 • Створення привабливих робочих місць в регіонах, аби талановиті люди були зацікавлені залишатися в своїх громадах та розвивати їх
 • Запровадження муніципальних органів правопорядку
 • Формування сучасного українського села як архітепічної цінності та одного з основних джерел ідентичності. Розвиток екологічного землеробства, садівництва, тваринництва та поглиблення переробки

Сильна держава – це держава, яка служить своїм громадянам.

«Самопоміч» обстоюватиме:

 • Збалансування повноважень та відповідальності Президента, парламенту та Уряду за кожне повноваження
 • Прийняття закону про Президента
 • Скасування пільг та встановлення достойної оплати парламентарів та міністрів
 • Відмову від депутатської недоторканності
 • Співпрацю Уряду та міністерств з громадськістю для прозорого та відповідального прийняття якісних рішень
 • Люстрацію — очищення держслужби від людей, які працюють на шкоду своїй державі
 • Перетворення державного службовця на фахового, забезпеченого, патріотичного та політично неупередженого розробника та виконавця державної політики
 • Спрощення процедури надання адміністративних послуг для громадян і бізнесу
 • Створення незалежного органу для розслідування високопосадової корупції

Кожна людина в Україні повинна мати можливість БУТИ СОБОЮ – зберігати свою гідність та захищати свої права. Для цього Україна потребує утвердження справедливого, доброчесного і незалежного суду, а також формування незалежних та професійних органів правопорядку.

«Самопоміч» обстоюватиме:

 • Оновлення суддівського корпусу
 • Усунення Президента та парламенту від формування суддівського корпусу
 • Удосконалення механізмів добору і дисциплінарної відповідальності суддів, для зміцнення їх незалежності
 • Оновлення прокурорського корпусу. Становлення прокуратури як служби державного обвинувачення
 • Перетворення міліції з карального органу в орган охорони публічного порядку та боротьби зі злочинністю
 • Підвищення відповідальності за злочини чи злочинну бездіяльність посадових осіб держави, прокурорів, правоохоронців зі скороченням чисельності та підвищенням оплати праці

Кожен українець прагне СПІВПРАЦЮВАТИ З ІНШИМИ задля свого добробуту, успіху своїх дітей та привабливості своєї держави. Для того, аби українці не покидали Україну та свої родини у пошуках кращого життя, держава повинна втілювати політику Національного економічного прагматизму, яка перетворить нас з “економічної колонії” на державу з високотехнологічною економікою.

«Самопоміч» обстоюватиме:

 • Звільнення малого та середнього бізнесу від кріпацтва фінансово-промислових груп шляхом запровадження реальної антимонопольної політики
 • Забезпечення доступної вартості фінансових ресурсів
 • Активну роль держави у світовій боротьбі за ресурси, інвестиції та за ринки
 • Поєднання ринкових та стимулюючих інструментів
 • Дерегулювання, боротьбу з корупцією та монополіями
 • Зосередження зусиль та ресурсів на пріоритетах, які забезпечать створення якісних робочих місць, збільшення експорту та імпортозаміщенню, серед яких високі технології, машинобудування та поглиблена переробка. Сировина економіка стане джерелом для нової економіки
 • Створення точок зростання та інструментів розвитку – технологічних та індустріальних парків, експортно-кредитного агентства, банку розвитку та фонду модернізації
 • Розвиток телекомунікаційної інфраструктури із впровадженням її елементів в усіх сферах суспільного життя
 • Експорт продуктів харчування, а не лише агросировини та становлення України як світового еталону якості у цій сфері
 • Перетворення землі сільськогосподарського призначення на актив українського селянина, аби він міг залучати інвестиції і розвивати своє господарство
 • Формування економіки України як економіки знань
 • Заохочення здорового способу життя, фізичної культури, спорту, естетичного та світоглядного, патріотичного виховання як передумови ефективної освіти та розвитку
 • Відновлення поваги до вчителя шляхом підвищення оплати праці та цілеспрямованим пропагуванням престижу професії
 • Скерування освіти на розвиток творчого мислення, продукування інновацій, творення нових технологій і нової соціальної реальності
 • Впровадження у середню освіту навичок користування світовими освітніми ресурсами, управління власним часом, ефективних комунікацій та програмування
 • Справжнє академічне та студентське самоврядування
 • Гарантування якості освіти через прозорі механізми ліцензування, акредитації та екзаменування
 • Поєднання науки, освіти та бізнесу шляхом створення на базі університетів потужних науково-навчальних  центрів та стимулювання наукових досліджень
 • Грантову підтримка молодих науковців
 • Створення незалежного Національного фонду досліджень для фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, інноваційних проектів та стартапів.
 • Створення мережі Державних ключових лабораторій
 • Запровадження прозорих механізмів державного замовлення та орієнтування його на пріоритети структурної перебудови економіки
 • Лібералізація податкового законодавства щодо спонсорства та меценатства освіти, науки, культури та спорту.

Українці готові ДОПОМАГАТИ ТИМ, ХТО ПОТРЕБУЄ підтримки ближнього через свій стан здоров’я, вік чи статки.

«Самопоміч» обстоюватиме:

 • Запровадження адресної допомоги саме тим, хто потребує
 • Запобігання дискримінації та бар’єрам. Запровадження віддалених форм зайнятості, доступності та універсального дизайну для подолання ізоляції людей з обмеженими можливостями
 • Відкрити доступ до медичних установ та санаторно-курортних закладів Державного управління справ
 • Запровадження медичного страхування
 • Зміщення акцентів на профілактику та ранню діагностику захворювань
 • Запобігання інфекційним та іншим соціально-небезпечним хворобам
 • Становлення незалежної, шанованої, самоврядної та відповідальної професії медичного працівника та забезпечення гідної винагороди за лікарську працю