Предвыборная программа Политическая партия «Единая страна»

Предвыборная программа Политическая партия «Единая страна»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговою партійною конференцією

Політичної партії «Єдина Країна»

15 вересня 2014 року

Протокол №1

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄДИНА КРАЇНА»

1. Україна – єдина,   неподільна,   суверенна   держава   у   своїх   кордонах,  визначених Конституцією України.

2. Винайдення національної ідеї України.

Національна ідея є запорукою сильної та єдиної країни. Започаткування всеукраїнського обговорення задля винайдення та популяризації єдиної національної ідеї, яка об’єднає всіх українців.

3. Економічний патріотизм.  

Мотивування бізнесменів інвестувати в національну економіку і сплачувати справедливі податки. Надання преференцій та державних субвенцій, в рамках міжнародних зобов’язань України, національним суб’єктам господарювання та підвищення економічного патріотизму населення за допомогою цільових державних програм.

4. Безпека громадян.

Захист життя, здоров’я і власності громадян ефективною правоохоронною системою, що має гідну оплату своєї праці та високий рівень довіри громадян.

5. Розвиток «середнього класу».

Формування соціального прошарку забезпеченого «середнього класу», який стане фундаментом для сталого розвитку громадянського суспільства та стабільності державного устрою в країні.

6. Зовнішня політика.

Участь України в інтеграційних процесах, що відповідають її національним та економічним інтересам та будуть визначатися на основі загальнодержавної  суспільної  підтримки.

7. Патріотизм.

Підтримка патріотичного виховання та розвитку молоді на загальнодержавному рівні, розробка та ухвалення програм відповідного спрямування. Адже саме молоде покоління, виховане на засадах патріотизму та любові до України, є запорукою її успішного безпечного майбутнього.

8. Економічне відродження України.

Створення ліберальних адміністративних та податкових умов для розвитку підприємництва. Забезпечення  державою  «чесних правил гри» для розвитку бізнесу та спрощення контролю за веденням господарської діяльності. Мораторій на внесення змін в податкове законодавство частіше, ніж один раз на рік. Створення дієвого інституту бізнес-омбудсмена для забезпечення захисту прав власності, протидії рейдерству, гарантування ефективної регуляторної політики.

9. Соціальне забезпечення населення.

Розвинена економіка є основою для формування справедливої системи соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, працівників бюджетної сфери. Забезпечення гідного життя для кожного громадянина є головним завданням держави.

10. Боротьба з корупцією.

Корупція є головною перешкодою на шляху економічного розвитку  країни. Тому створення національного органу з широкими повноваженнями для протидії корупції в усіх ланках державної влади є необхідним кроком. Запровадження відповідальності чиновників та відшкодування завданої шкоди власним коштом посадової особи.

11. Адміністративна реформа. Посилення  місцевого самоврядування.  

Проведення децентралізації влади шляхом передачі на рівень регіонального та місцевого самоврядування значних повноважень у фінансовій та гуманітарній сфері. Внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України з метою забезпечення збереження більшості податкових надходжень у місцевих бюджетах.

12. Оптимізація системи державного управління.

Підвищення ефективності роботи державних службовців завдяки зменшенню їх кількості, підвищення престижу праці за рахунок надання адекватної заробітної плати, соціального пакета, створенню системи підвищення кваліфікації та кадрового резерву. Розробка та впровадження системи оцінки ефективності роботи чиновників. Забезпечення створення недержавного міжнародного фонду за для гарантування гідної заробітної плати талановитій молоді, яка долучиться до державного управління.

13. Сильна професійна армія на контрактній основі.

Створення професійної армії на контрактній основі, оснащеної сучасною зброєю, здатною захистити суверенітет України від зовнішньої агресії. Розвиток підприємств вітчизняного військово-промислового комплексу. Популяризація професії військового. Надання державних преференцій військовим для отримання вищої освіти, безвідсоткових іпотечних кредитів, кар’єрного росту та інше.

14. Ефективна інвестиційна політика.

Створення законодавчих умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій для розвитку національної економіки. Гарантування стабільності та прогнозованості регуляторної політики держави. Формування Ради інвесторів при Уряді України з метою моніторингу дотримання сприятливих умов інвестування в національну економіку.

15. Соціальна відповідальність бізнесу.

Форма взаємодії бізнесу і влади у вигляді соціально-економічного партнерства, при якій компанія, крім стандартних зобов’язань перед своїми працівниками і бюджетом, бере на себе додаткові соціально значущі зобов’язання з розвитку територій, визначаючи разом з владою спільні пріоритети. Створення єдиного фонду соціальних проектів, які може підтримати бізнес.

16. Верховенство права. Незалежна судова система.

Забезпечення незалежної судової системи, як невід’ємного інституту демократичної держави та гаранта захисту політичних, економічних, соціальних, гуманітарних, майнових прав та свобод громадян країни.

17. Медична сфера.

Переорієнтація системи охорони здоров’я від боротьби із захворюваннями до боротьби з їх причинами. Пропаганда здорового способу життя як запоруки здоров’я нації. Всебічне сприяння залученню іноземного досвіду в сфері охорони здоров’я. Посилення контролю за державними закупівлями в медичній сфері.

18. Перспектива для молоді.

Проведення молодіжної політики, націленої на можливість отримання молодими людьми якісної освіти, а також створення умов для успішного застосування своїх знань і працевлаштування в середині країни. Забезпечення житлом молоді завдяки загальнодержавній іпотечній програмі.

19. Розвиток національної культури, спорту, науки.

Гарантування державної підтримки талановитих спортсменів, учених, діячів культури, які своїми  досягненнями не на словах, а на ділі прославляють Україну. Створення загальнодержавної програми популяризації талановитих українців. Надання державних преференцій з метою всебічного сприяння розвитку талановитої молоді в Україні.

20. Молодь за чесні вибори.

Підтримка та залучення молодіжних громадських організацій до участі в контролі за виборчим процесом в Україні з метою забезпечення через молодь громадянської відповідальності та створення системи протидії порушень виборчого законодавства.