Предвыборная программа Политической партии «Народный Фронт»

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

«ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

НАША МЕТА – ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА

Стратегічна мета партії – сильна, незалежна Україна, здатна своїми силами захистити себе від зовнішнього ворога, гарантувати безпеку, забезпечення прав і свобод своїх громадян, здійснити всебічні реформи, необхідні для досягнення європейських стандартів. Людина, її інтереси і потреби — в основі нашого політичного курсу.

Головний інструмент — системні реформи, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Наші головні цілі — безпека і розвиток

Україна має стати одним із прикладів успішної трансформації на пострадянському просторі і протягом 20 років увійти до першої двадцятки країн за Індексом людського розвитку. Пропоновані в цій програмі перетворення – шлях до досягнення цієї мети.

1. БЕЗПЕКА

Найголовнішим завданням партія вважає відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців, встановлення належного контролю над державним кордоном.

Для цього пропонуємо:

— законодавче відновлення та реалізацію стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію;

— оновлення Стратегії національної безпеки України;

— ухвалення нової Воєнної доктрини, в якій Росія буде чітко визначена державою-агресором;

— реформування армії та інших структур сектору безпеки і оборони, їх

оснащення новими, сучасними видами озброєнь, військового обладнання, допоміжними засобами;

— підвищення престижності військової служби, посилення соціального захисту тих, хто захищає Вітчизну.

— будівництво і облаштування надійно укріпленого державного кордону.

2. ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК 

Головними пріоритетами реформ у державно-правовій сфері партія вважає наближення України до європейських стандартів урядування, суттєве обмеження корупції, децентралізацію та розвиток місцевого самоврядування.

Громади мають стати головним елементом всієї конструкції, на якій базується держава, органи місцевого самоврядування – отримати стабільну фінансову основу для виконання розширених повноважень.

Партія виступає за продовження реформи політичної системи України, спрямованої на створення надійних запобіжників проти спроб узурпації державної влади, намагань порушення основоположного демократичного принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Партія обстоює необхідність кадрового очищення та оновлення органів влади. Уряд має стати «зручним» для громадян, у т.ч. через запровадження електронного врядування, перехід до надання адміністративних послуг усюди, де це можливо, за принципом «єдиного вікна».

Інститути громадянського суспільства будуть залучені до вирішення найактуальніших проблем розвитку держави і суспільства.

З метою більш ефективної протидії корупції, партія ініціює оновлення антикорупційного законодавства та запровадження нових антикорупційних практик:

  1. створення незалежного антикорупційного органу,
  2. запровадження декларування чиновниками, політиками, суддями, працівниками прокуратури та ін. як доходів, так і витрат, з обов`язковою перевіркою цих відомостей,
  3. залучення громадськості до процесу антикорупційного моніторингу.

— розкриття структури власності підприємств до кожного конкретного бенефіціарія,

— зменшення кількості дозволів, контролюючих органів і перевірок тощо.

Партія виступає за докорінну реформу правоохоронних органів і сфери цивільної безпеки.

Партія послідовно обстоює необхідність реальної судової реформи, яка передбачала б як кадрове очищення і «перезавантаження», так і суттєві інституційні зміни.

3. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Дорожня карта реформування виписана в Угоді про асоціацію з ЄС. Водночас, Україна має самостійно визначити «точки економічного зростання», виходячи з особливостей свого геополітичного і геоекономічного становища, своїх природних і людських ресурсів.

Вважаємо, що Україні під силу стати світовим лідером на світовому ринку сільськогосподарської продукції, вийти на світовий рівень в інших галузях. Тому особлива увага держави буде спрямована на створення умов для розвитку національного АПК.

Демонополізація економіки та реформа податкова система – це той необхідний крок, з якого ми повинні почати.

Ми виступаємо за розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки. Малий і середній бізнес має стати в авангарді економічного розвитку країни, середній клас – основою її соціальної структури.

4. РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ

Реформування галузі має буде відбуватися за такими головними напрямками: диверсифікація як самих енергоносіїв, так і шляхів їх постачання; приведення енергетичного сектору у відповідність до вимог Договору про створення Енергетичного співтовариства (включно з III енергетичним пакетом ЄС); реалізація довгострокової державної програми підвищення енергоефективності.

Імпортний газ поступово має заміщуватися газом власного видобування,

Ми пропонуємо нашим західним партнерам заключати всі договори на транзит газу через Україну на наших кордонах з Росією – в іншому разі Україна не зможе відповідати за безпеку транзиту.

Диверсифікація джерел і шляхів поставок енергоресурсів, їх економія та досягнення високого рівня енергоефективності повинні стати одним з головних напрямків роботи нового уряду.

5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК 

Попри всі проблеми, які переживає Україна, ми не маємо права обійти увагою малозабезпечених, знедолених, тих, хто не може подбати про себе сам.

Особливий акцент має робитися робитиметься на тому, щоб належну соціальну та психологічну допомогу отримали всі учасники бойових дій, а особливо – ті, хто постраждав у боях.

Держава візьме на себе відповідальність як за надання необхідного медичного обслуговування, протезування своїм героям, так і за забезпечення житлом, надання соціальних гарантій родинам тих, хто загинув у боях за Україну.

В умовах обмеження бюджетних витрат не можна допустити скасування чи скорочення субсидій малозабезпеченим громадян на оплату комунальних послуг.

З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, всебічне сприяння має надаватися національним українським культурним індустріям.

Без цілеспрямованої роботи держави з патріотичного виховання громадян, без політики формування спільної загальнонаціональної ідентичності, без захисту національного інформаційного простору, наше суспільство є дуже вразливим до руйнівних ворожих впливів. Інформаційна безпека — один з  пріоритетів в гуманітарній сфері.

Партія підтримує становлення конкурентного медіаринку, незалежних та професійних ЗМІ, потужних суспільних медій.

Партія виступає за продовження реформ в освітній сфері на європейських засадах.

У медичній сфері пріоритетом є забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян усіх регіонів країни.

6. ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК РЕГІОНІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АГРЕСІЇ

Партія виступає за активне залучення міжнародних організацій, донорів, до відбудови і розвитку територій держави, що постраждали внаслідок агресії.

Після відбудови ці території матимуть усі шанси стати новими точками росту в Україні, з позбавленням їх застарілих, екологічно шкідливих виробництв, і натомість стрімким розвитком сучасних галузей виробництва і послуг.

*     *     *

Ми впевнені в реалістичності наших планів. В основі цієї впевненості – досвід, професіоналізм, патріотизм, і відданість нашої команди. Партія вбачає метою своєї участі у виборах створення у Верховній Раді об’єднання, забезпечення узгоджених дій всіх гілок влади для реалізації головного завдання: процвітаючої України.

Це час, коли Україна має шанс стати успішною європейською державою.

Народний Фронт — це сильна команда для захисту країни та її розвитку!

Голова Політичної Ради Політичної партії
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» Яценюк А.П.