Предвыборная программа Либеральная партия Украины

Предвыборная программа Либеральная партия Украины

Людина – понад усе!

Передвиборча програма Ліберальної партії України

Наші люди багаторічною сумлінною працею довели, що мають достатньо життєвої мудрості та професійного досвіду для того, щоб самостійно керувати своїм селом, містом країною. І це — єдина відповідальна влада, яка зможе відродити країну після всіх подій, що відбулися, і більше ніколи не допустити на українській землі кровопролиття та військового протистояння. Бо відповідати народна влада буде лише перед Богом і людьми.

Єдиний шлях до встановлення в країні демократичної влади – це передання її на місця – територіальним громадам. Кожна область, кожне місто чи село мають самі визначати курс свого розвитку, ставки податків на їх території, свій бюджет. Люди нарешті мають стати справжніми господарями на своїй землі.

Україна повинна зайняти гідне місце на геополітичній карті Європи та Світу. Але спочатку ми маємо навести лад у себе в країні – забезпечити її мир і спокій, цілісність і суверенітет. Тільки тоді ми станемо рівноправним сусідом і надійним партнером для світової спільноти.

 Ліберальна партія України поставила собі за мету:

 • розбудову сучасної правової демократичної соціальної держави, яка забезпечить відродження та динамічний розвиток економіки, і буде служити своїм громадянам;
 • створення умов для вільного розвитку кожної особистості;
 • розвиток індивідуальних свобод громадянина при створенні ефективної системи безпеки на основі суворого громадського контролю.

Ми працюємо для того, щоб усунути перешкоди у збалансованому розвитку суспільства та економіки.

 Проти зрощування влади і бізнесу.

 • усунути всі «кормушки», через які бюджетні кошти потрапляють в кишені олігархів і чиновників.

Проти корупції.

 • корупцію потрібно попереджати, створюючи відповідні правові умови, а не боротися з її наслідками,
 • забезпечити гідну оплату працю чиновникам всіх рівнів, як платформу для їх добросовісної роботи без хабарів.

Проти національної ворожнечі і нетерпимості.

 • забезпечити жорстку відповідальність за прояви національної ворожнечі і дискримінації за етнічними та расовими ознаками.

Проти будівництва вертикалі влади:

 • забезпечити представництво профспілок, громадських організацій у парламенті та органах місцевого самоврядування;
 • передати владу місцевим громадам.

Проти радикалізму:

 • відстоювання інтересів держави повинно відбуватися мирним шляхом, політичною мудрістю та дипломатією, а не зброєю та агресією,
 • заборонити радикальні партії та інші громадські формування, які використовують у своїй діяльності силові чи інші способи тиску на особистість чи суспільство.

Разом ми збудуємо сучасну державу – державу прав і свобод людини і громадянина.

Ми – за суспільство рівних можливостей !

Для досягнення своєї мети наша команда працює, вносить свій вклад у процес державотворення та формування ліберального правового поля.

Ми будемо працювати і боротися:

За гідну оцінку праці наших громадян

 • збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 7 до 25 гривень за годину.

За гідне майбутнє нашої молоді

 • повинні запрацювати соціальні ліфти.

За нову систему оподаткування

 • створення дієвих механізмів для виводу економіки з «тіні»,
 • впровадження нової податкової системи з єдиним податком на прибуток власників підприємств у розмірі 15%. Не оподатковувати кошти підприємства, доки вони обертаються у його діяльності. Оподатковувати лише ті кошти, які власник вилучає з підприємства,
 • скасування податку на додану вартість,
 • зниження розміру єдиного соціального внеску вдвічі,
 • скасувати державний контроль витрат приватних підприємств,
 • спрощення системи адміністрування податків.

За недоторканість і права особистості

 • захист від свавільного позбавлення і обмеження волі,
 • невідворотність покарання працівників правоохоронних органів за незаконні дії по відношенню до громадян,
 • свободу самореалізації особистості в площині політики, виключно зі свободою міняти свої переконання.

За відповідальну владу

 • єдиним критерієм оцінки діяльності органів державної влади має бути рівень добробуту наших людей,
 • створення дієвої системи громадського контролю за владою.

За нову кадрову політику:

 • ключові пости в економіці, місцевих та державних органах влади повинні зайняти тільки професіонали з відповідною освітою і досвідом роботи.

За демократію:

 • зниження до 2% порога отриманих голосів для політичних партій в парламенті,
 • впровадження у норму суспільного життя референдумів та опитувань громадян з найважливіших питань.

За незалежний об’єктивний суд:

 • посилення відповідальності суддів за неправосудні рішення,
 • громадський контроль за спецслужбами та силовими структурами,
 • запровадження виборності посад прокурорів та суддів, децентралізація органів прокуратури та суду.

За ефективну децентралізацію:

 • виборність голів обласних та районних державних адміністрацій,
 • державна підтримка регіонів з несприятливим кліматичними умовами,
 • перегляд законів, які нав’язують органам місцевого самоврядування не погоджені з ними рішення,
 • передання на місцевий рівень всіх надходжень від майнових податків,
 • децентралізація банківської, кредитної системи на ринкових принципах,
 • надати регіональним і місцевим органам влади прав регулювання і здійснення зовнішньоекономічних відносин, включно зі створенням вільних економічних зон і районів,
 • реорганізація системи правоохоронних органів шляхом розмежування їх функцій на загальнодержавному і муніципальному рівнях,
 • максимально децентралізувати бюджет.

За ефективну зовнішню політику:

 • збереження цілісності країни,
 • розвиток нових форм співробітництва з іншими країнами,
 • розширення участі України у міжнародних організаціях і конвенціях, нормативи і стандарти яких необхідні і корисні для розвитку країни,
 • збереження для України статусу транзитної держави, відновлення та розвиток експортних транспортних послуг,
 • повернути Крим дипломатичними методами ведення міжнародної політики.

За соціальну ринкову економіку

 • дієве соціальне партнерство держави, підприємців і профспілок,
 • досягти зниження банківського процента за кредит до 5%,
 • провадження прозорих методів приватизації об’єктів державної та комунальної власності,
 • перегляд випадків приватизації, проведених проти інтересів суспільства та держави,
 • сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій, створення страхової системи захисту економічних і політичних ризиків інвесторів,
 • встановлення прозорої процедури затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги, обмеження росту тарифів рівнем інфляції за попередній рік.

За розвиток аграрного сектору

 • створення державних інвестиційних гарантій довгострокового кредитування села, спрямуваннязалучених державою кредитних ресурсів для кредитування держзамовлення сільгоспвиробникамза ставкою не більше 5% річних,
 • затвердження правового механізму відчуження земель у власників або користувачів у випадку нераціонального і нецільового їх використання.

За реальну підтримку малого та середнього бізнесу

 • забезпечення переданої громадянам землі інфраструктурою за рахунок і при підтримці держави,
 • організацію системи пільгового державного кредитування бізнесу.

За гідний рівень життя громадян та їх родин

 • збільшення розмірів пенсій та соціальних допомог,
 • створити єдину пенсійну систему для чиновників і звичайних громадян,
 • підключення за рахунок держави електро-, водо-, газокористування та інших комунікацій,
 • запровадження системи цільових державних кредитів на придбання житла, отримання освіти, початку трудової та підприємницької діяльності.

За гарантії трудових прав

 • гарантії створення вільних профспілок, гарантії проти звільнення профспілкових лідерів.
 • участь працівників в управлінні підприємствами через систему колективних договорів, участі в акціонуванні підприємств.

За розвиток освіти

 • відродження системи держаного замовлення на навчання спеціалістів,
 • забезпечення кожної дитини місцем у дитячому садку,
 • підняти престиж вчителя у суспільстві, ввести реальні моральні і матеріальні стимули для тих, хто вчить наших дітей.
 • забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах;
 • поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, особливо сільських шкіл.

За доступність і якість охорони здоров’я

 • доступність безкоштовної охорони здоров’я при стандартизації безкоштовних послуг,
 • підвищення заробітної плати медичним працівникам,
 • обов’язкову безкоштовну диспансеризацію населення,
 • платну медицину поставити під контроль суспільства і законів,
 • запровадження страхової медицини з обов’язковим механізмом державного медичного страхування для малозабезпечених верств населення.

За збереження екології

 • регулювання росту промислового виробництва і споживання,
 • введення жорсткого режиму економії енергії,
 • захист морів і рік від забруднення,
 • раціональне землекористування,
 • заборонити вирубку лісів

ЛПУ готова взяти на себе свою відповідальність за долю України, за її теперішнє і майбутнє.

Лібералізм – це мир та єдність !