Предвыборная программа Коммунистическая партия Украины

Предвыборная программа Коммунистическая партия Украины

Передвиборна програма
Комуністичної партії України

ЗА МИР, НАРОДОВЛАДДЯ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

Україна – у вогні.
Країна – на етапі одного з найдраматичніших періодів своєї історії.
Держава – на межі розколу і гуманітарної катастрофи.
Суспільство – у протистояннях і беззаконні.
На горизонті — густі хмари неонацизму.
Влада – цепний пес кримінально-корумпованого олігархату, вірна служанка заокеанських покровителів.
Люди – під жорновами мораторіїв на  зростання матеріального достатку, не живуть, а виживають, стогнучи під непосильним тягарем галопуючих платежів і цін.
Населення – у неспокої і тривогах за долю своєї родини і країни.
Громадяни – залякані та обкрадені, під шаленим тиском маніпуляції свідомістю та наростаючого переслідування інакомислячих.
Комуністи – в епіцентрі немилосердних дій інквізиції. Невідкладною метою правонаціоналістичних правителів є не лише витіснення Компартії з політичного поля, а й її фактичне знищення.
Проте тільки Комуністична партія України за активної підтримки справжніх патріотів своєї країни спроможна провести кардинальні зміни.

І

Найневідкладніше, надзавдання наше – встановлення на українській землі миру і спокою.
Компартія, наша фракція ще у квітні, коли вогнище конфлікту лише починало жевріти, запропонувала поетапний план мирного врегулювання й виходу із кровопролитної кризи. Комуністи спромоглися донести його основні складові до офіційних структур ЄС і переконати наших можновладців у реальності й необхідності цих пропозицій. Як результат – сьогодні їх уже оприлюднюють керівники ряду європейських держав та України.
Для завершення воєнного лихоліття в Донбасі, а фактично громадянської війни в країні, Компартія пропонує декілька послідовних кроків. Перший: невідкладно спинити братовбивство й оголосити про мир. Другий: усім конфліктуючим сторонам шляхом перемовин окреслити коло проблем, усунення котрих спонукатиме врегулюванню воєнної ворожнечі. Третій: здійснити конституційні зміни, що відкривають шлях до децентралізації. Четвертий: неупереджене розслідування смертоносних злочинів – на Майдані, в Одесі, Маріуполі, Красноармійську, інших населених пунктах.
Досягнення миру – це не лише припинення вогню. Передовсім потребують відходу в небуття мілітаризація свідомості громадян, взаємна нетерпимість й ненависть, агресія й злість. Це можливе за умови, коли в багатонаціональній країні будуть враховані й захищені інтереси всіх соціальних, національних, етнічних груп і верств населення. Звідси наша несхитна лінія: широка самостійність регіонів за умови міцних конституційних гарантіях єдності та територіальної цілісності країни – єдиний шлях до миру і відродження.
Збереження цілісності країни конче потребує духовного єднання. Ми спрямуємо законодавчі зусилля на збереження і розвиток мов та культур усіх націй і народів, закріпимо за російською мовою статус державної, станемо на захист історичної пам’яті.
Досягнення миру і його збереження немислимі без відновлення суверенітету й незаангажованості у царині зовнішньої політики. Міжнародний курс країни мають окреслювати передовсім інтереси громадян України, а не корисливі забаганки інших держав.
Поставимо надійну завісу проНАТОвським задумам. Прокладатимемо стежку для відновлення добросусідських і братерських відносин з державами СНД, найперше з Росією, Білорусією і Казахстаном, збережемо єдність слов’янських народів.
Компартія наполягає на тому, щоб найважливіші дискусійні питання державного і суспільного життя вирішувалися шляхом народних плебісцитів. Бо ж ніхто не наважиться заперечувати, що якби відбувся торік запропонований комуністами референдум, то можна було б уникнути того загострення політичної ситуації, яке нині обернулося незворотними трагічними наслідками.
Наша категорична вимога: невідкладно ліквідувати неофіційні збройні формування.
Серед першочергових завдань – відновлення народної шани до захисників Вітчизни, забезпечення військовослужбовців житлом, гідним рівнем життя і соціальними гарантіями.

ІІ
Невід’ємною складовою Передвиборної програми комуністів щодо нагальних перемін у житті наших співгромадян є плани невпинного поступу на фронті соціальної справедливості, спрямовані на благополуччя й достаток кожної родини.
Задля цієї благочинної мети щонайперше демонтуємо олігархічну систему управління країною, викорчуємо такі її порочні явища, як злодійство, корупція, злидні, безправ’я, звалення всіх житейських клопотів і тягот на плечі простих людей. Позиція комуністів тут неухильна: «Руйнувати варто не міста і села, а кланово-олігархічну систему».
Для досягнення звершень у справедливому облаштуванні життя співгромадян реалізуємо Антикризову програму Компартії України, запропоновану ще в 2011 році. В її основі: націоналізація законним шляхом стратегічних галузей, повернення державі контролю над надрами і природними ресурсами, заборона купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, державна підтримка вітчизняного товаровиробника, науки і працівників села, державна монополія на виробництво і реалізацію алкогольних і тютюнових виробів.
Йдучи на дострокові парламентські вибори, комуністи пропонують виборцям такі першорядні соціальні орієнтири:

 • неухильне виконання зобов’язань держави перед своїми громадянами щодо прожиткового мінімуму, зарплат, пенсій, стипендій (їх щоквартальне індексування з урахуванням реальної інфляції), гідного життя ветеранів, дотримання інших соціальних стандартів;
 • введення пені за кожний день прострочення виплати заробітної плати;
 • встановлення заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої зарплати в промисловості;
 • скасування пенсійної і медичної реформ, нав’язаних МВФ і ЄС, повернення віку виходу на пенсії: жінкам 55 років, чоловікам – 60 років;
 • повернення трудових заощаджень;
 • звільнення від податків невеликих зарплат, запровадження прогресивного оподаткування доходів багатих і надбагатих, введення податку на предмети розкоші;
 • надання громадянам безкоштовної медичної допомоги;
 • закупівля та надання за державні кошти ліків, критично необхідних для збереження життя;
 • державний контроль за цінами, якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг;
 • створення мережі державних і комунальних підприємств роздрібної торгівлі, надання послуг, аптек;
 • повернення державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
 • надання медикам, працівникам культури і освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців;
 • впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, медикам, особливо тим, хто працює в сільській місцевості;
 • надання малозабезпеченим громадянам безкоштовного житла;
 • витрати на комунальні послуги не повинні перевищувати 10 відсотків від доходів сім’ї;
 • здійснення комплексу заходів щодо морального оздоровлення суспільства: збільшення фінансування установ культури, бібліотек, книгарень; відродження мережі державних оздоровчих закладів для дітей; заборона пропаганди расизму, ксенофобії та національної ворожнечі; створення ефективних державних програм подолання алкоголізму, наркоманії та СНІДу; підтримка традиційних конфесій віруючих.

Таку двоєдину, взаємопов’язану мету – миру і благополуччя – ставить перед собою Комуністична партія України й пропонує співгромадянам 26 жовтня 2014 року вибрати саме цей шлях. Шлях до миру і спокою, піднесення народного господарства і утвердження справедливості, шлях гідності і віри в свій народ.
Партій в Україні багато, але разом з трудовим народом – одна.
Чим більше комуністів у Верховній Раді – тим швидше припинення воєнних дій, тим більше соціальної справедливості!
Ваші голоси за Комуністичну партію України це сповнення заповітної мрії кожного з нині живущих:

МИР – УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ,
БЛАГОПОЛУЧЧЯ – КОЖНІЙ СІМ’Ї!