Предвыборная программа Политической партии «Гражданская позиция»

Передвиборна програма політичної партії «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)»

БЕЗПЕКА. СПРАВЕДЛИВІСТЬ. ОНОВЛЕННЯ.

Партія «Громадянська позиція» разом із «Демократичним альянсом» веде до парламенту команду лідерів і громадських активістів, які відповідають високим критеріям патріотизму, професійності та порядності, на чолі з досвідченим державним діячем Анатолієм Гриценком.

Об’єднанням зусиль активних громадян, з опорою на їх авангард – середній клас, ми перетворимо Україну на сучасну європейську державу, лідера Центральної і Східної Європи.

Ми розглядаємо депутатство як службу, на яку нас наймають громадяни. Саме для того, щоб показувати приклад громадянської позиції, домагатися від керівництва держави, депутатів і всіх чиновників служити людям чесно, прозоро і професійно – ми йдемо до Верховної Ради.

Ми будемо реалізовувати програмні засади партії «Громадянська позиція» і партії «Демократичний альянс». У співпраці з громадськими ініціативами «Реанімаційний пакет реформ», «Чесно», іншими активістами неурядового сектору сконцентруємо зусилля на трьох ключових напрямах: безпека, справедливість і оновлення.

I . БЕЗПЕКА – Захистити Людину і Державу

Захистити мир і цілісність держави – це зараз найважливіше. Але захищати треба не лише державу. Захистити бізнес від свавілля чиновників, банківські заощадження – від знецінення; зберегти спокій і життя людей на вулицях від злодіїв і злочинців; захистити дітей від наркотиків і алкоголю; безпечне робоче місце, швидка медична допомога, право журналіста на правдиве слово, захист урожаю фермера, чисте повітря, якісні продукти і питна вода – все це Безпека Людини!

Головні завдання:

 1. Забезпечити пріоритетний вихід на стандарти і критерії, необхідні для вступу України до Європейського Союзу і НАТО.
 2. Зробити центром уваги, діяльності і відповідальності держави – громадянина, захист його гідності, прав і свобод відповідно до стандартів Європейського Союзу.
 3. Переорієнтувати силовий блок держави на пріоритетний захист народу і країни від зовнішніх загроз, а не влади – від власного народу, як було дотепер.
 4. Побудувати трирівневу систему оборони країни: професійна контрактна армія; військовий резерв постійної готовності; комплексна система територіальної оборони.
 5. Встановити союзницькі відносини з США і Великою Британією на двосторонній договірній основі.
 6. Відновити оборонно-промисловий комплекс; з опорою на власне виробництво, в кооперації з технологічно розвинутими державами, забезпечити Збройні Сили і Національну гвардію сучасним озброєнням.
 7. Досягти до 2020 року енергетичної незалежності України шляхом зменшення частки природного газу в структурі енергетичного балансу; активної геологічної розвідки та нарощування виробництва енергетичних ресурсів; радикального енергозбереження в усіх галузях економіки та суспільного життя.
 8. Захистити здоров’я людини від техногенного впливу шляхом створення єдиної системи раціонального природокористування і захисту довкілля; екологічного моніторингу; екологічної експертизи законопроектів Верховної Ради і Уряду.
 9. Відновити на сучасній технологічній базі систему цивільного захисту населення, запровадити підготовку людей до дій на випадок стихійного лиха, техногенних аварій і збройної агресії.
 10. Захистити право громадян на активну підприємницьку діяльність, їхні власність і капітали, набуті законним шляхом, створити умови для чесної конкуренції без нинішнього диктату олігархів-монополістів.
 11.  Побудувати ефективну систему інформаційної та кібернетичної безпеки країни, з опорою на новітні розробки вітчизняного ІТ-сектору.

II . СПРАВЕДЛИВІСТЬ – Викорінити корупцію. Забезпечити рівні можливості.

Справедливість і прозорість у розподілі національних багатств, володінні земельними і водними ресурсами, видобутку корисних копалин, використанні та приватизації державної і комунальної власності; прозоре формування цін і тарифів; справедливі податки, зарплати і пенсії; прозорі бюджети усіх рівнів, ефективне використання зібраних податків – у цьому запорука довіри людей до влади і успіху України.  

Головні завдання:

 1. Відкрити усі реєстри власності для публічного доступу, з обов’язковим повідомленням про реальних власників при відкритті банківських рахунків, реєстрації підприємств, купівлі-продажу, участі в державних закупівлях і приватизації.
 2.  Забезпечити публічний доступ до інформації про використання державних і комунальних коштів на всіх рівнях, в т.ч. онлайн доступ до інформації про всі транзакції на рахунках Державного казначейства.
 3. Прийняти Закон про прозорість фінансування політичних партій і політичної реклами.
 4. Запровадити кримінальну відповідальність за «незаконне збагачення» – придбання політиком або чиновником власності, яке не можна пояснити законними джерелами доходів – та покарання з конфіскацією майна.
 5. Забезпечити право громадян на справедливий суд шляхом зміцнення незалежності судової системи на основі суддівського самоврядування, високих критеріїв відбору та прозорих процедур призначення суддів, жорсткої відповідальності за прийняття ними рішень всупереч Закону.
 6. Забезпечити рівні можливості для здобуття освіти, дошкільного та позашкільного творчого розвитку дітей і молоді; припинити діяльність численних вузів, у яких видають дипломи, але не дають глибоких знань і затребуваної на ринку праці професії.
 7. Визначати щороку Законом гарантований державою пакет медичної допомоги, який кожна людина може отримати безкоштовно, незалежно від статусу і місця проживання; стимулювати розвиток страхової медицини.
 8. Гарантувати соціальний захист військовослужбовців і учасників бойових дій та членів їхніх сімей.
 9. Забезпечити справедливе нарахування пенсій на основі тривалості робочого стажу і розміру зарплати, з доплатою за особливі умови праці; максимальна пенсія не повинна перевищувати мінімальну більше, ніж у 10 разів.
 10. Створити належні умови для життя і роботи людей з особливими потребами.
 11. Посилити державний контроль за цінами і якістю ліків.

III . ОНОВЛЕННЯ – Оновити владу. Розвинути країну.

Люстрація влади, притягнення до відповідальності злодіїв і злочинців; системна протидія корупції; не просто інші прізвища, а нова якість у кадровій політиці; дієві реформи, які б стимулювали творчу енергію і активне підприємництво громадян – цього країна чекає від влади після Революції Гідності.

Головні завдання:

 1. Невідкладно ратифікувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом і забезпечити її безумовне виконання – у цьому запорука ефективних реформ на всіх ключових напрямах.
 2. Децентралізувати владу: місцевому самоврядуванню передати необхідні для повноцінного життя громади функції і повноваження, відповідні матеріальні й фінансові ресурси, сформувати на цій основі самоврядні територіальні громади; ліквідувати державні адміністрації; утворити виконкоми місцевих Рад; представництва центральної влади обмежити функціями нагляду, контролю і координації виконання загальнодержавних програм.
 3. Спростити процедури надання адміністративних послуг, повністю перевести їх на систему «єдиного вікна»; запровадити електронне урядування.
 4. Ліквідувати податкову міліцію; чисельність контрольних органів і державних службовців скоротити вдвічі; стимулювати створення недержавних самоврядних регуляторів у галузях економіки.
 5. Провести докорінну дерегуляцію підприємницької та інвестиційної діяльності для малого і середнього бізнесу, унеможливити накладання штрафів і зупинку бізнесу без рішення суду.
 6. Підтримувати волонтерські ініціативи громадян податковими і митними інструментами.
 7. Популяризувати у світі українську історію та культуру, об’єкти Всесвітньої історичної спадщини і туристичні маршрути на території України.

Наша фракція у парламенті діятиме послідовно і наполегливо, щоби кожен новий день наближав досягнення високої мети — перетворення України на сучасну європейську державу.